Materiały Biurowe dla Ciebie i Twojej Firmy
Home › Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

W INTERNETOWYM SKLEPIE CITY BIURO SP. Z O.O. SP. K.INFORMACJE OGÓLNE

·          Siedziba firmy wraz z Biurem Obsługi Klienta i Magazynem mieści się w Witnicy, przy ul. Pocztowa 22.

·          Bieżącą obsługę Klientów prowadzi Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
           Przez całą dobę czynny jest automatyczny fax (95) 751 52 13 i system poczty głosowej.

·          Firma realizuje proces obsługi Klientów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 : 14001.

·          Oferta sprzedaży jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 
INFORMACJE O OFERCIE

·          Firma udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się w ofercie na stronie www.citybiuro.pl.

·          Firma udostępnia Klientom na stronie www.citybiuro.pl informację cenową - po dokonaniu rejestracji i automatycznym nadaniu hasła dostępu do systemu . Informacje cenowe nie są ofertą handlową w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią podstawy ew. roszczeń ze strony Klientów. Tym niemniej firma dołoży wszelkich starań, by zawarte tam informacje były zawsze aktualne.

·          Ceny zawarte we wszystkich informacjach cenowych wyrażone są w PLN.

·          Informacje o dostępności wybranych produktów udzielane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta firmy pod numerem telefonu (95) 751 52 15.

 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

·          Dostawa Towarów, realizowana jest na podstawie pisemnych zamówień składanych drogą:
poczty elektronicznej na adres sklep@citybiuro.pl faxu na numer (95) 751 52 13

·          W celu złożenia zamówienia przez INTERNET udostępniamy:

Sklep Internetowy

·          Oferta ograniczona do produktów standardowych, będących w stałej ofercie City Biuro.

·          City Biuro zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień.

·          City Biuro zastrzega sobie prawo do potwierdzania zamówień. W takim przypadku pracownik Biura Obsługi Klienta prześle do Państwa potwierdzenie zamówienia lub fakturę pro-forma, uwzględniające koszt zamówionego towaru wraz z kosztami transportu, z prośbą o akceptację. Każda zmiana lub wycofanie zamówienia przez Odbiorcę może nastąpić jedynie za zgodą i po potwierdzeniu City Biuro.


SPRZEDAŻ TOWARÓW

·          Firma realizuje sprzedaż towarów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.

·          Towary z posiadanych zapasów magazynowych dostępne są dla Klientów w chwili ich zamówienia.

·          Dla pozostałych towarów, w zależności od asortymentu terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 14 dni. W sporadycznych przypadkach, przy zamawianiu produktów sprowadzanych z zagranicy termin realizacji może wynosić do kilku tygodni.

·          Firma realizuje sprzedaż towarów po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

·          W przypadku wcześniejszego przedstawienia przez firmę oferty handlowej, realizacja dostawy na warunkach oferty uzależniona jest od złożenia kompletnego zamówienia w terminie ważności oferty.

·          O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od City Biuro, Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

·          Zamówienia na Towary nietypowe, indywidualnie sprowadzone, wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez City Biuro. Brak przeterminowanych zaległości płatniczych Odbiorcy w stosunku do City Biuro, jest jednym z warunków koniecznych do realizacji tego typu zamówień.

·          Firma zastrzega sobie prawo sprzedaży w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 
FORMA DOSTAWY

·          Zamówiony towar może być odebrany bezpośrednio z magazynu firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

·          W systemie sprzedaży wysyłkowej zapewniamy dostarczenie towaru do każdego miejsca w Polsce w ciągu 24 godzin od chwili nadania przesyłki. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest poprzez firmę GLS. W przypadku otrzymania zamówienia do godziny 13.00 wysyłka zamówienia następuje w dniu bieżącym, natomiast po tej godzinie wysyłka zamówienia może nastąpić w dniu następnym.

·          Koszty transportu spedycyjnego ponosi odbiorca.

·          Zwrot Towaru dostarczonego Odbiorcy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą i po pisemnym potwierdzeniu City Biuro.

·          Na zakupione Towary City Biuro wystawia Odbiorcy fakturę VAT oraz Kartę Gwarancyjną w przypadku zakupu urządzeń.
 

PŁATNOŚĆ

·          Firma akceptuje następujące formy płatności: przedpłata, gotówka oraz przelew. Płatności w formie przelewów mogą dokonywać stali klienci o sprawdzonej wiarygodności finansowej, po dostarczeniu kopii następujących dokumentów:

-    Odpisu z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej

-    Decyzji nadania NIP

-    Decyzji nadania REGON

·          Płatność gotówkowa dokonywana jest bezpośrednio w kasie firmy lub za pobraniem przez Spedytora.

·          Przy przekroczeniu terminu płatności firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostaw i obciążenia ustawowymi odsetkami za zwłokę.


POZOSTAŁE WARUNKI

·          Na zakupione towary udzielana jest gwarancja zgodnie z wytycznymi producentów.

·          Firma gwarantuje oryginalność zakupionych towarów i ich zgodność z polskimi normami. Na życzenie klienta do dostawy załączamy deklaracje zgodności dla zakupionych produktów.

·          Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta: (95) 751 52 15 lub korzystając z serwisu www pod adresem:

·          www.citybiuro.pl/kontakt/ Wyślij zapytanie

·          City Biuro zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego dokumentu.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                         Zespół City Biuro