Materiały Biurowe dla Ciebie i Twojej Firmy
Home › Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

W INTERNETOWYM SKLEPIE CITY BIURO SP. Z O.O. SP. K.INFORMACJE OGÓLNE

·          Siedziba firmy wraz z Biurem Obsługi Klienta i Magazynem mieści się w Witnicy, przy ul. Pocztowa 22.

·          Bieżącą obsługę Klientów prowadzi Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Przez całą dobę czynny jest automatyczny fax (95) 751 52 13 i system poczty głosowej.

·          Firma realizuje proces obsługi Klientów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 : 14001.

·          Oferta sprzedaży jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 
INFORMACJE O OFERCIE

·          Firma udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się w ofercie na stronie www.citybiuro.pl.

·          Firma udostępnia Klientom na stronie www.citybiuro.pl informację cenową - po dokonaniu rejestracji i automatycznym nadaniu hasła dostępu do systemu . Informacje cenowe nie są ofertą handlową w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią podstawy ew. roszczeń ze strony Klientów. Tym niemniej firma dołoży wszelkich starań, by zawarte tam informacje były zawsze aktualne.

·          Ceny zawarte we wszystkich informacjach cenowych wyrażone są w PLN.

·          Informacje o dostępności wybranych produktów udzielane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta firmy pod numerem telefonu (95) 751 52 15.

 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

·          Dostawa Towarów, realizowana jest na podstawie pisemnych zamówień składanych drogą:
poczty elektronicznej na adres sklep@citybiuro.pl faxu na numer (95) 751 52 13

·          W celu złożenia zamówienia przez INTERNET udostępniamy:

Sklep Internetowy

·          Oferta ograniczona do produktów standardowych, będących w stałej ofercie City Biuro.

·          City Biuro zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień.

·          City Biuro zastrzega sobie prawo do potwierdzania zamówień. W takim przypadku pracownik Biura Obsługi Klienta prześle do Państwa potwierdzenie zamówienia lub fakturę pro-forma, uwzględniające koszt zamówionego towaru wraz z kosztami transportu, z prośbą o akceptację. Każda zmiana lub wycofanie zamówienia przez Odbiorcę może nastąpić jedynie za zgodą i po potwierdzeniu City Biuro.


SPRZEDAŻ TOWARÓW

·          Firma realizuje sprzedaż towarów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.

·          Towary z posiadanych zapasów magazynowych dostępne są dla Klientów w chwili ich zamówienia.

·          Dla pozostałych towarów, w zależności od asortymentu terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 14 dni. W sporadycznych przypadkach, przy zamawianiu produktów sprowadzanych z zagranicy termin realizacji może wynosić do kilku tygodni.

·          Firma realizuje sprzedaż towarów po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

·          W przypadku wcześniejszego przedstawienia przez firmę oferty handlowej, realizacja dostawy na warunkach oferty uzależniona jest od złożenia kompletnego zamówienia w terminie ważności oferty.

·          O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od City Biuro, Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

·          Zamówienia na Towary nietypowe, indywidualnie sprowadzone, wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez City Biuro. Brak przeterminowanych zaległości płatniczych Odbiorcy w stosunku do City Biuro, jest jednym z warunków koniecznych do realizacji tego typu zamówień.

·          Firma zastrzega sobie prawo sprzedaży w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 
FORMA DOSTAWY

·          Zamówiony towar może być odebrany bezpośrednio z magazynu firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

·          W systemie sprzedaży wysyłkowej zapewniamy dostarczenie towaru do każdego miejsca w Polsce w ciągu 24 godzin od chwili nadania przesyłki. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest poprzez firmę GLS. W przypadku otrzymania zamówienia do godziny 13.00 wysyłka zamówienia następuje w dniu bieżącym, natomiast po tej godzinie wysyłka zamówienia może nastąpić w dniu następnym.

·          Koszty transportu spedycyjnego ponosi odbiorca.

·          Zwrot Towaru dostarczonego Odbiorcy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą i po pisemnym potwierdzeniu City Biuro.

·          Na zakupione Towary City Biuro wystawia Odbiorcy fakturę VAT oraz Kartę Gwarancyjną w przypadku zakupu urządzeń.
 

PŁATNOŚĆ

·          Firma akceptuje następujące formy płatności: przedpłata, gotówka oraz przelew. Płatności w formie przelewów mogą dokonywać stali klienci o sprawdzonej wiarygodności finansowej, po dostarczeniu kopii następujących dokumentów:

-    Odpisu z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej

-    Decyzji nadania NIP

-    Decyzji nadania REGON

·          Płatność gotówkowa dokonywana jest bezpośrednio w kasie firmy lub za pobraniem przez Spedytora.

·          Przy przekroczeniu terminu płatności firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostaw i obciążenia ustawowymi odsetkami za zwłokę.


POZOSTAŁE WARUNKI

·          Na zakupione towary udzielana jest gwarancja zgodnie z wytycznymi producentów.

·          Firma gwarantuje oryginalność zakupionych towarów i ich zgodność z polskimi normami. Na życzenie klienta do dostawy załączamy deklaracje zgodności dla zakupionych produktów.

·          Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta: (95) 751 52 15 lub korzystając z serwisu www pod adresem:

·          www.citybiuro.pl/kontakt/ Wyślij zapytanie

·          City Biuro zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego dokumentu.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
REGULAMIN PROMOCJI

 

§1

ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest City Biuro sp. z o.o. sp. k.

§2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 16 października 2017 do dnia 15 grudnia 2017 r.

§3

ZASADY PROMOCJI

 1. Obejmuje ona dostępne w ofercie Organizatora produkty z Katalogu 2016/2017.
 2. Każdy Uczestnik promocji za każde wydane 100 zł netto otrzyma 10 zł na karcie
  podarunkowej Rossman.
 3. Naliczanie wartości karty nastąpi ostatniego dnia promocji.
 4. Niniejsza promocja nie obejmuje zakupu papieru ksero.
 5. Produkty oznaczone gwiazdką są dostępne pod zamówienie, aby sprawdzić ich dostępność i termin realizacji
  prosimy o kontakt z handlowcem – biuro@citybiuro.pl

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest złożenie zamówienia na adres e-mail:
  citybiuro@gmail.com, biuro@citybiuro.pl, sklep@citybiuro.pl, podając niebieski kod produktu
   z Katalogu 2016/2017.
 2. Promocja łączy się z wcześniej przyznanym rabatem na produkty z Katalogu 2016/2017.
 3. Promocja nie łączy się z cenami podanymi na indywidualnych ofertach danego Klienta.
 4. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą ogłaszane z 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.

 

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                         Zespół City Biuro